การฝังฟอนต์ในเอกสารของ MS Word

ทุกครั้้งที่มีการเลือกใช้ฟอนต์ที่ไม่ใช่ฟอนต์ทั่วไป หรือฟอนต์ที่มากับ windows เช่น ฟอนต์ตามประกาศราชการ TH Sarabun ควรบันทึกเอกสารพร้อมกับการฝังฟอนต์ดังกล่าวไปกับตัวเอกสารด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ผู้เปิดสามารถทำงานกับเอกสารได้ทันที โดยไม่มีปัญหากับ “ฟอนต์” ที่อาจจะไม่มีในคอมพิวเตอร์ที่เปิดเอกสารนั้น อาจจะส่งผลให้ไฟล์เอกสารที่ต้องนำเผยแพร่ หรือใช้งานแลกเปลี่ยนกันเกิดปัญหาการแสดงผลที่ผิดพลาด รวมทั้งเป็นภาระในการหาฟอนต์มาติดตั้ง ผู้สร้างเอกสารควรใช้ความสามารถของ Microsoft Word, Microsoft PowerPoint ให้เต็มประสิทธิภาพ โดยการฝังฟอนต์ (embed font) ไปกับแฟ้มเอกสารก่อนเผยแพร่นะครับ แต่ก็น่าแปลกคำสั่งนี้มาพร้อมกับ Microsoft Office นานมากแล้วกลับพบว่ามีคนรู้จักใช้น้อยมาก ยังไงถือโอกาสนี้ใช้กันให้เป็นมาตรฐานเลยนะครับ

Read more

Tab Stop เครื่องมือดีๆ ช่วยควบคุมการพิมพ์

ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าหลายคนไม่รู้จักเครื่องมือที่ Word, PowerPoint เตรียมให้ก็คือ การพิมพ์ตัวเลขทศนิยมดังภาพ

Read more

การทำงานกับรายการอ้างอิง/บรรณานุกรมด้วย Microsoft Word for Microsoft 365

Word ได้เพิ่มความสามารถการทำงานเอกสารวิชาการ เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานให้สะดวกมากขึ้น โดยการเพิ่มฟังก์ชันใส่รายการอ้างอิงพร้อมจัดทำรายการบรรณานุกรมท้ายเล่มรูปแบบมาตรฐาน อย่าง APA, MLA, Chicago และอื่นๆ

การทำงานเริ่มต้นด้วยการเตรียมเนื้อหาวิชาการ ดังตัวอย่าง

Read more

แนวปฏิบัติในการเตรียมเอกสาร Word + PDF ที่ได้คุณภาพ/มาตรฐาน

แนวทางในการสร้างเอกสารด้วย Microsoft Office Word นั้น เพื่อให้ได้งานเอกสารที่มีคุณภาพ เอกสารไม่เพี้ยน เอกสารยังแสดงผลปกติ เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่ง หรือเปิดผ่านโปรแกรมในกลุ่ม Office และเอกสารไม่เสียหาย ผู้สร้างเอกสารควรเข้าใจงานพิมพ์ด้วย Style การใช้ Section เป็นต้น ทั้งนี้ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการสร้างเอกสาร Word และ PDF ที่ได้คุณภาพ/มาตรฐาน ดังนี้

การพิมพ์เครื่องหมายยัติภังค์

ปรับเปลี่ยนวิธีพิมพ์เพื่อเอกสารที่ดีมีคุณภาพกันครับ วันนี้นำเสนอประเด็น “เครื่องหมายยัติภังค์”

Read more

การจัดการ Hidden data และข้อมูลส่วนบุคคลในเอกสาร Word, Excel, PowerPoint

เอกสารที่สร้างด้วย Microsoft Word, Excel, PowerPoint นอกจากเก็บข้อความ/ภาพ/สื่อที่ผู้สร้าง (ทีมสร้าง) พิมพ์หรือใส่ประกอบเอกสาร ยังจัดเก็บข้อมูลการสร้างในรูปของ Document Metadata เช่น ชื่อผู้สร้างเอกสาร ชื่อผู้แก้ไขเอกสาร วันที่สร้าง วันที่แก้ไข ครั้งที่แก้ไข แม่แบบเอกสารที่ใช้ คำค้น ความเห็น Header/Footer

Read more

เอกสารงานพิมพ์เพี้ยนเพราะ เวอร์ชั่น ฟอนต์ TH SarabunPSK ???

เอกสารงานพิมพ์เพี้ยนเพราะ เวอร์ชัน ฟอนต์ TH SarabunPSK ??? 

หลายท่านคงสงสัยว่า ฟอนต์ก็มีเวอร์ชันด้วยหรือ จริงๆ ฟอนต์ก็เหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นักพัฒนาได้สร้างโปรแกรมออกมาให้ใช้ พอผ่านไประยะหนึ่งก็มีการอัตเดท ก็ต้องเป็นเวอร์ชันใหม่ ฉะนั้นฟอนต์ ก็มีลักษณะเดียวกัน จึงอาจทำให้การสร้างเอกสารงานพิมพ์ของเรามีปัญหา หรือเพี้ยน ทั้งๆ ที่ได้สร้างเอกสารงานพิมพ์ตามมาตรฐาน ด้วยการใช้ Style หรือตั้งค่าก่อนการพิมพ์ ด้วยโปรแกรม MicroSoftOffice Word บนเครื่องตัวเอง แต่เอกสารงานพิมพ์นี้มีความจำเป็นที่ต้องส่งให้ท่านอื่น ไม่ว่าจะแก้ไขต่อ ฝากสั่งพิมพ์งาน หรือเปลี่ยนเครื่องทำงาน แต่พอเปิดเอกสารก็จะพบว่าเอกสารจำนวนบรรทัดไม่เท่ากับเครื่องแรกที่สร้างไฟล์นี้ หรือเอกสารมีความเพื้ยน นั่นเอง เช่น

Read more