การพิมพ์เครื่องหมายยัติภังค์

ปรับเปลี่ยนวิธีพิมพ์เพื่อเอกสารที่ดีมีคุณภาพกันครับ วันนี้นำเสนอประเด็น “เครื่องหมายยัติภังค์”

ดังนั้นการพิมพ์เครื่องหมายยัติภังค์ด้วย Microsoft Word จึงควรใช้คำสั่ง Insert, Special Characters, Optional Hyphen