Tab Stop เครื่องมือดีๆ ช่วยควบคุมการพิมพ์

ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าหลายคนไม่รู้จักเครื่องมือที่ Word, PowerPoint เตรียมให้ก็คือ การพิมพ์ตัวเลขทศนิยมดังภาพ

งานพิมพ์ข้างต้น หลายท่านก็ยังคงยุ่งยากกับการกดปุ่ม Tab เคาะช่องว่าง และปุ่มลบกันอยู่เลย ทั้งๆ ที่ Word, PowerPoint เตรียมเครื่องมือดีๆ มาช่วย เครื่องมือดังกล่าวเรียกว่า Tab Stop ครับ

Tab Stop เป็นการพิมพ์งานที่ใช้ตัวหยุดระยะกำกับงานพิมพ์ เพื่อควบคุมตำแหน่งของข้อมูลให้มีตำแหน่งเดียวกัน เช่น การพิมพ์รายการตัวเลข ควรควบคุมตำแหน่งทศนิยมให้มีหลักที่ตรงกัน การพิมพ์ก็ใช้หลักการเดียวกับการพิมพ์เนื้อหาพารากราฟที่ได้แนะนำไปแล้ว โดยให้สังเกตุที่มุมขวาสุดของไม้บรรทัดจะเห็นตัวควบคุม Tab ดังนี้

นำเมาส์คลิกดูได้เลยครับ จะมีสัญลักษณ์เปลี่ยนไปดังนี้

 แท็ปชิดซ้าย
 แท็ปกึ่งกลาง
 แท็ปชิดขวา
 แท็ปทศนิยม

การกำหนดระยะแท็ป ให้เลือกประเภท Tab Stop แล้วนำเมาส์ไปคลิกในแถบไม้บรรทัด จะปรากฏสัญลักษณ์ Tab ที่เลือก ณ ตำแหน่งที่คลิกเมาส์ สามารถปรับย้ายตำแหน่งโดยการลากแล้วปล่อย หรือลบทิ้งโดยคลิกแล้วลากออกจากแถบไม้บรรทัด

ตัวอย่างงานพิมพ์ด้วยแท็ปลักษณะต่างๆ