Center Tab Stop กับการพิมพ์ส่วนท้ายหนังสือราชการ

เป็นอะไรที่งง มากกับการพิมพ์ ชื่อ ตำแหน่งในหนังสือราชการ … ซึ่งต้องจัดกึ่งกลางซึ่งกันและกัน

Read more