Center Tab Stop กับการพิมพ์ส่วนท้ายหนังสือราชการ

เป็นอะไรที่งง มากกับการพิมพ์ ชื่อ ตำแหน่งในหนังสือราชการ … ซึ่งต้องจัดกึ่งกลางซึ่งกันและกัน

กลับพบว่าผ่านมากว่า 10 ปี หลายคนก็ไม่รู้จักวิธีพิมพ์ที่ถูกต้อง ยังมาเคาะ เคาะ เคาะ ลบ ลบ ลบ เพื่อจัดให้กึ่งกลาง

การพิมพ์ส่วนท้ายของหนังสือราชการ ด้วย Microsoft Word หรือโปรแกรมงานพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ใดๆ ควรจะรู้จักกับ Tab Stop มาควบคุมการพิมพ์นะครับ

ลองศึกษากันดูได้เลยครับ