การปรับแต่งฟอนต์ Google Slide

ฟอนต์ค่าเริ่มต้น (Default Font) ในการสร้างสไลด์มักจะเป็น Arial ในขณะนี้การสร้างสไลด์ของหน่วยงานรัฐในไทยมักจะติดกับฟอนต์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี TH Sarabun

Read more