การปรับแต่งฟอนต์ Google Slide

ฟอนต์ค่าเริ่มต้น (Default Font) ในการสร้างสไลด์มักจะเป็น Arial ในขณะนี้การสร้างสไลด์ของหน่วยงานรัฐในไทยมักจะติดกับฟอนต์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี TH Sarabun

ดังนั้นการนั่งคลิกเลือกวัตถุแล้วเปลี่ยนฟอนต์ทีละครั้งทีละกล่องวัตถุ มันเป็นอะไรที่เสียเวลามากๆๆ แสดงถึง “ความไม่เป็นมืออาชีพ” ในการใช้งาน Google Slide ก็ว่าได้

การสร้างแม่แบบสไลด์หรือที่เรียกว่า Master Slide ก่อนสร้างสไลด์ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก ช่วยลดเวลาที่ต้องเสียไปในการแก้ไขฟอนต์ทีละกล่องข้อความ และช่วยให้การโอนย้ายไฟล์สไลด์ไประบบอื่นๆ ทำได้สะดวก แก้ไขได้ง่าย รวดเร็ว

การตั้งค่าฟอนต์ใน Master ควรทำเป็นขั้นตอนแรกก่อนเริ่มทำงานกับสไลด์ โดยเลือกคำสั่ง Slide, Edit Master จะปรากฏจอภาพการทำงานกับ Master ของสไลด์ดังนี้

จากนั้นก็แก้ไขฟอนต์ ดังนี้

กรณีที่ไม่เจอฟอนต์ในรายการเลือก ก็คลิกปุ่ม More fonts ได้เลยนะครับ

เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้การทำงานกับ Google Slide สะดวกรวดเร็วขึ้นแล้วครับ ลองฝึกให้คล่องนะครับ