ระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อให้ประชาชนใช้คำทับศัพท์ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ https://transliteration.orst.go.th/search

หลักเกณฑ์การทับศัพท์
1. การทับศัพท์ให้ถอดอักษรในภาษาเดิมพอควรแก่การแสดงที่มาของรูปศัพท์ และให้เขียนในรูปที่อ่านได้สะดวกในภาษาไทย
2. การวางหลักเกณฑ์ได้แยกกำหนดหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่าง ๆ แต่ละภาษาไป
3. คำทับศัพท์ที่ใช้กันมานานจนถือเป็นภาษาไทย และปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานแล้ว ให้ใช้ต่อไปตามเดิม เช่น ช็อกโกเลต, ช็อกโกแลต, เชิ้ต, ก๊าซ, แก๊ส
4. คำวิสามานยนามที่ใช้กันมานานแล้ว อาจใช้ต่อไปตามเดิม
5.  ศัพท์วิชาการซึ่งใช้เฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่ศัพท์ทั่วไป อาจเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ขึ้นตามความจำเป็น

สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้ที่ https://www.orst.go.th/iwfm_table.asp?a=36