ตัวอย่าง Open Government ระดับท้องถิ่น

เว็บไซต์ “เทศบาลตำบลอาจสามารถ” ได้นำเสนอข้อมูลสถิติของเทศบาล มีทั้งเรื่องงบประมาณ ประเมินความโปร่งใส สถิติแก้ไขเรื่องร้องเรียน คุณภาพน้ำประปา เป็นตัวอย่างของ Open Government ระดับท้องถิ่นได้เลยครับ