การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน

ประเด็นเกี่ยวกับหลักการ การกำกับดูแลองค์การมหาชน ความสัมพันธ์กับกระทรวง การแต่งตั้งและการเข้าประชุมของกรรมการโดยตำแหน่ง และการขอจัดตั้งองค์การมหาชน เอกสารไฟล์ดิจิทัล

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
จัดทำเผยแพร่โดยศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

website : http://web.krisdika.go.th/data/lawabout/lawdetail/lawdetail_002.htm

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

ด้วยมีมติให้สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา เสนอเป็น องค์การมหาชน จึงต้องศึกษารายละเอียดการจัดตั้งองค์การมหาชนควบคู่ไปพร้อมกัน

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร