พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

ด้วยมีมติให้สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษา เสนอเป็น องค์การมหาชน จึงต้องศึกษารายละเอียดการจัดตั้งองค์การมหาชนควบคู่ไปพร้อมกัน

PDF Pic

ดาวน์โหลดเอกสาร